Hantering av klagomål

Wästgöta Finans anser att det är mycket viktigt med en tillfredsställande hantering av eventuella reklamationer och klagomål från våra kunder, för att kunna garantera kundernas möjligheter att få sina intressen tillgodosedda, förbättra våra produkter och för att kunna upprätthålla allmänhetens förtroende för Wästgöta Finans .

Är du missnöjd med Wästgöta Finans i något avseende så kontaktar du vår kundtjänst. Det är viktigt att du kontaktar oss med ditt klagomål eller reklamation så snart som möjligt så att vi kan hjälpa dig snabbt och på bästa möjliga sätt. Du kan kontakta oss genom att skriva ett meddelande till klagomal@wastgotafinans.se alt ringa oss på telefon 0511 – 34 76 00
eller skicka ett brev till Wästgöta Finans AB, Att: Klagomål, Box 363, 532 24 Skara.

Om du fortfarande inte är nöjd

Om du efter att du reklamerat hos Wästgöta Finans kundtjänst fortfarande är missnöjd har du möjlighet att föra ärendet vidare till funktionen ”Klagomålsansvarig” hos Wästgöta Finans klagomal@wastgotafinans.se eller till adressen ovan. I klagomålet ber vi dig utförligt beskriva vad du är missnöjd med samt vad som har hänt. Bifoga eventuella underlag som du har, tidigare korrespondens m.m. för att säkerställa att all fakta och bakgrund kommer med i ärendet. Ange även vad du kräver för rättelse eller ersättning.

Wästgöta Finans målsättning är att besvara klagomål så skyndsamt som möjligt. Klagomål besvaras normalt inom 14 dagar från det att ärendet har inkommit till klagomålsansvarig hos oss. Om utredningen av ett klagomål kräver längre handläggningstid kommer du att få information om detta.

Information om oberoende vägledning och hjälp utanför Wästgöta Finans

Konsumenter har möjlighet att få kostnadsfri rådgivning av Konsumenternas Bank- och Finansbyrå respektive Konsumenternas Försäkringsbyrå. Se konsumenternas.se. Du kan även vända dig till konsumentvägledaren i din kommun. Om du inte vinner framgång med ditt ärende hos funktionen klagomålsansvarig hos Wästgöta Finans har du möjlighet att föra ärendet vidare till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), eller till allmän domstol. Se arn.se för information om Allmänna Reklamationsnämnden.