Cookie Policy

Vi använder cookies och liknande tekniker (gemensamt kallade ”cookies”) på våra webbplatser och i våra tjänster för att förbättra din upplevelse med oss. Denna Cookie Policy förklarar hur vi använder cookies och din möjlighet att välja hur de ska användas. 

Vad är cookies?

Cookies är små textfiler bestående av bokstäver och siffror. Dessa skickas från Wästgöta Finans eller våra partners och sparas på din enhet enligt nedan. Vi använder oss av följande cookies:

  • Sessionscookies: tillfälliga cookies som upphör när du stänger din webbläsare eller app.

  • Varaktiga cookies: cookies som ligger kvar på din dator tills du raderar dem eller de upphör att gälla.

  • Förstapartscookies: cookies satta av webbplatsen du besöker.

  • Tredjepartscookies: cookies satta av en tredjepartssida.

Cookies gör det möjligt för vår webbplats och våra tjänster att komma ihåg dina val och inställningar under en tid, till exempel inloggning, så att du inte behöver ställa in dem på nytt varje gång du besöker oss.

Varför använder vi cookies?

De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder dig. Några av våra tjänster behöver faktiskt cookies för att fungera, medan andra helt enkelt finns för att ditt användande av tjänsten ska bli smidigare. Generellt sett kategoriserar vi våra cookies och deras användning enligt följande:

  • Nödvändiga cookies är absolut nödvändiga för att kunna erbjuda våra grundläggande tjänster, till exempel för att använda våra betalningsalternativ eller vår kundportal. Våra tjänster skulle inte fungera utan dessa cookies.

  • Optimeringscookies ger oss övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster. Det hjälper oss att kontinuerligt förbättra våra produkter, vilket är nödvändigt eftersom våra produkter inte skulle inte vara lika användarvänliga utan dessa cookies.

  • Preferenscookies möjliggör för oss att spara inställningar så som språkval eller om vi ska förifylla dina uppgifter eller inte. Utan dessa typer av cookies skulle vi inte kunna skräddarsy våra tjänster enligt dina önskemål. Dessa cookies är nödvändiga eftersom det är grundläggande för våra tjänster att din upplevelse med oss ska vara så användarvänliga som möjligt.

  • Säkerhetsrelaterade cookies gör våra tjänster och din data trygg och säker, till exempel genom att hjälpa oss att upptäcka bedrägerier och skydda din data. Eftersom detta är en väsentlig del av våra tjänster är även dessa cookies nödvändiga.

Tänk på att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar om du blockerar eller raderar cookies.

Framtida uppdateringar av Cookie Policyn

Vi kan komma att uppdatera denna policy i framtiden. Du bör titta på den regelbundet för att hålla dig uppdaterad om hur vi använder cookies. 

Hur kan du kontrollera vår användning av cookies?

Din webbläsare eller enhet tillåter dig oftast att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies, liksom för cookies som för tillfället lagras. Vänligen se din webbläsares eller enhets referensinformation för att förstå hur du justerar dina inställningar. För mer information, se aboutcookies.org. Du bör till exempel kunna välja att blockera alla cookies, endast acceptera förstapartscookies eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare.

Tänk på att vissa av de tjänster som vi erbjuder inte fungerar om du blockerar eller raderar cookies.

Kontakta oss

Om du har frågor om vår Cookie Policy, kontakta oss på info@wastgotafinans.se

Wästgöta Finans AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan. Wästgöta Finans AB följer svensk dataskyddslagstiftning.

Denna Cookie Policy uppdaterades 27 november 2018.

 

Den här sidan stödjer inte vald webbläsare, du behöver uppdatera din webbläsare eller välja en annan.