Tillstånd från Finansinspektionen

Wästgöta Finans AB är ett bolag i Julakoncernen och har tillstånd som konsumentkreditinstitut och står under Finansinspektionens tillsyn.

Finansinspektionens hemsida