Kreditz

Med hjälp av Kreditz verifierar du din ekonomiska information på ett snabbt och säkert sätt. Detta möjliggörs via EU-direktivet PSD2 (Payment Services Directive 2) som låter dig som konsument att, med ditt medgivande, dela din bankdata med parter, som oss, för att få access till produkter och tjänster där vi behöver få kännedom om din aktuella finansiella ställning.

Verifieringen görs helt digitalt och du legitimerar dig på samma sätt som när du loggar in mot din bank.

Inkomstverifiering med hjälp av Kreditz

Syftet med att verifiera din ekonomiska information är för att säkerställa återbetalningsförmågan för ansökt lånebelopp. Tackar du nej till att verifiera din inkomst kan vi inte ge dig ett lika bra erbjudande eller i värsta fall, inte ge dig något erbjudande alls.

Så här går det till:

  • Du får ett mail och SMS från oss där vi uppmanar dig att verifiera din ekonomiska information med hjälp av vår partner Kreditz.

  • Välj din bank (en eller flera om du använder dig av mer än en bank).

  • Autentisera dig därefter mot din bank(er) med dina inloggningsuppgifter via Kreditz AISP-leverantör (Kreditz har kopplingar till flertalet AISP-leverantörer som genomför själva inhämtningen av bankdata).

  • Efter lyckad autentisering kommer du att se en Tack-sida som bekräftar att du är klar med processen.

Bra att känna till:

  • Processen är helt digital och tar cirka 1 minut.

  • Verifieringen av din ekonomiska information påverkar inte din kreditvärdighet.

  • Kreditz sparar inte dina personuppgifter efter att dessa har överförts till oss.

För att läsa mer om Kreditz se här: www.kreditz.com