Ordlista för dig som tar ett lån
Koll på lånorden

A-U: Orden för lån och privatekonomi

Koll på lånorden

Amortera

Avbetalning av ditt lån (kapitalskuld). Läs mer.

Annuitetslån

Totalsumman vid varje betalningstillfälle är lika stor. När räntedelen minskas ökar amorteringen. Läs mer.

Autogiro

Vid varje betalningstillfälle dras summan automatiskt från valt konto. Läs mer.

Avisering

Utskick av betalningsavi. Hos Wästgöta Finans kan du välja på vanligt post, e-faktura eller autogiro. Läs mer.

Aviseringsavgift

En avgift som är kopplad till den typ av avisering som valts. Hos Wästgöta Finans är autogiro helt kostnadsfritt. Läs mer.

Bankdag

Dag som banken har öppet. I Sverige är det vardagar måndag till fredag. Exklusive röda dagar.

Betalningsanmärkning

En obetald skuld som Kronofogden eller domstol fastställt. Betalningsanmärkningen är registrerad i 3 år. Även om skulden återbetalas.

Betalningsavi

Meddelande från långivare om summa som ska betalas. Läs mer.

Betalningsfri månad

Du kan ansöka om att få en månad som du inte behöver betala. Denna månaden flyttas fram på ditt lån. För att ansöka om betalningsfri månad hos Wästgöta Finans kontaktar du support på info@wastgotafinans.se.

Bisnode

Ett företag som erbjuder bl.a. kreditupplysning. Läs mer på www.bisnode.se.

Blancolån

Ett lån utan säkerhet. Istället för säkerhet till lånet är räntan högre än ett lån med säkerhet. Läs mer.

Boendekostnad

Din uppskattade boendekostnad per månad. Inkluderar din del av hyra, avgifter, försäkringar, el, värme och vatten. Glöm inte att räkna med ränta och amortering för bostadslån.

Effektiv ränta

Ränta som innefattar lånets totala kostnader, dvs hela lånet och den sammanlagda räntan under hela återbetalningen. Som låntagare kan det vara svårt att veta om de lån och villkor du tittar på blir en bra affär. Då är det bra att räkna på effektiv ränta. Läs mer.

Faktura

Dokument med betalningsuppgifter som innebär att du betalar köpet av tjänst eller faktura vid ett något senare tillfälle. Det är också ett bokningsverifikat, momsredovisningsunderlag och skriftligt krav på betalning.

Förfallodatum

Det sista giltiga datum att betala en faktura eller skuld. Kan också vara slutdatum för ditt lån. Förfallodatum anges alltid på fakturor. Om en betalning inte sker inom förfallodatum har kreditgivaren rätten att skicka påminnelse med eventuell påminnelseavgift och dröjsmålsränta.

Gäldenär

Person som tar ett lån. Kallas också kredittagare. Generellt är gäldenär någon som har en skuld till någon annan. Skulden behöver inte vara pengar.

Handpenning

En summa som betalas vid köptillfället av en bostad, tjänst eller produkt. Till exempel kan det vara den avgift som ska betalas när du skriver köpekontrakt för en bostad. Syftet med en handpenning är att säljaren ska vara säker på att köparen inte drar sig ur.

Inkasso

En funktion hos ett företag som långivaren (borgenären) kan anlita för att driva in skulder.

Inkassokrav

Krav från ett tredjepartsföretag att borgenärens fordran måste betalas. Betalar du inte ditt inkassokrav kan fordran överlämnas till Kronofogden för indrivning.

Kapitalkostnad

Sammanlagd kostnad av ett lån. Det som räknas in i kapitalkostnad är till exempel ränta, uppläggningsavgift aviavgifter. Alltså alla de kringkostnaderna som tillkommer.

Kapitalskuld

Återstående skuldbelopp. Kapitalskulden minskar med varje amortering.

Konsumtionslån

Lån som inte har säkerhet och kan användas till vad som helst. Konsumtionslån kan även kallas privatlån och blancolån.

Kontantinsats

Den summa som måste betalas direkt vid ett köp. Ska du köpa en bostad får du låna 85 procent av värdet. Resterande 1 procent får du betala direkt, det kallas för kontantinsats.

Kredit

Pengar som ett låneinstitut eller bank lånar ut som ska betalas tillbaka av låntagaren vid ett senare tillfälle.

Kreditgivare

Den som ger lån eller krediter. Det kan till exempel vara banker, låneinstitut och företag.

Kredittagare

Den som tar lån eller kredit. Kallas även gäldenär eller låntagare.

Kreditlån

Ett typ av lån där du via ett konto hos en långivare får tillgång till en kredit som du har tillgodo. Läs mer.

Kreditupplysning

En sammanställning av det ekonomiska läget hos privatperson eller företag. Kreditgivaren gör sedan en bedömning om kreditvärdigheten.

Kreditupplysningsföretag

Det företag som bedömer en persons eller företags kreditvärdighet. Wästgöta Finans använder företaget Bisnode till detta.

Kreditvärdighet

Bedömning av en persons eller företags möjlighet att betala tillbaka lån eller kredit. Ett kreditupplysningsföretag bedömer kreditvärdighet utifrån olika faktorer som till exempel kredithistorik.

Lån utan säkerhet

Ett lån där långivaren inte har någon pant att realisera om låntagaren (gäldenären) inte har någon betalningsförmåga.

Låneavtal

Avtal för lån mellan två eller flera parter. Kan också vara ett erkännande av penningskuld. I ett låneavtal ingår lånebelopp, löptid, ränta, amorteringstid och hantering om inte lånet kan betalas tillbaka som överenskommet.

Låneerbjudande

Efter att en ansökan om lån blir godkänd får den som ansöker ett låneerbjudande. I låneerbjudandet ingår den summa som långivaren kan låna ut, baserat på bl.a. kreditbetyg.

Lånefordran

Den skuld låntagaren är skyldig att betala tillbaka till långivaren.

Låneförmedlare

Är en verksamhet som jämför lån från flera långivare. När en ansökan görs via en låneförmedlare görs ansökan mot flera långivare samtidigt. Den som ansöker får flera låneerbjudande, om denne godkänns. Vilket ger större chans att finna det bästa erbjudandet.

Låneskydd

En försäkring som ger dig extra ekonomisk trygghet om du skulle råka ut för ofrivillig arbetslöshet, dödsfall eller sjukdom som gör att du inte kan arbeta.

Långivare

Den som erbjuder lån eller krediter. Det kan till exempel vara banker, låneinstitut företag eller privatperson.

Medsökande

En extra låntagare till samma lån.

Mikrolån

Lån för mindre summa. Det kan vara summor på några tusen kronor. Dessa mindre lån beviljas och betalas ut snabbt. Det är också vanligt att dessa ska betalas tillbaka snabbt.

Månadskostnad

Den totala summa som ska betalas varje månad. Ränta, amortering och övriga kostnader inräknat.

Nominell ränta

Betyder rörlig ränta för dina lån.

Personupplysning

Samma sak som kreditupplysning på privatperson. Se kreditupplysning.

Privatlån

Lån utan säkerhet. Du kan använda lånet till vad du vill. Läs mer.

Påminnelseavgift

Extra avgift som ska betalas om en gäldenär eller låntagare inte betalat en en betalningsavi i tid.

Rak amortering

Amorteringssumman är lika stor under hela återbetalningsperioden. Läs mer

Referensnummer

Nummer som är kopplat till ditt lån eller din låneansökan. Ha alltid detta redo när du kontaktar Wästgöta Finans. Du hittar det på Mina sidor i inloggat läge.

Ränta

Den kostnaden en låntagare eller gäldenär får betala för sitt lån. Det kan också vara den ränta som erhålls när någon lånar pengar till en bank genom att sätta dem på ett sparkonto.

Räntelagen

Den lag som reglerar vilka dröjsmålsräntor och betalningsvillkor som en långivare får ta ut av deras låntagare.

Räntesats

Räntan i procent av den aktuella kapitalskulden som betalas av låntagare till långivare.

Rörlig ränta

Långivaren sätter den rörliga räntan beroende på det allmänna läget på räntemarknaden. Eftersom räntan kan variera under låneperioden kan alltså även kostnaden för ditt lån gå upp eller ner.

Samlingslån

Ett lån för att samla ihop flera lån och krediter. Kan ofta vara ett sätt att sänka sin månadskostnad.

Skuldebrev

Skriftligt avtal att betala ett penningbelopp eller skriftligt erkännande av en penningskuld.

SMS-lån

Lån med mycket hög räntekostnad. Vanligt för mikrolån.

Totalbelopp

När det gäller lån så är det den totala summan som lånats.

UC

Ett företag som erbjuder bl.a. kreditupplysning. Läs mer på: www.uc.se.

Uppläggningsavgift

Avgift för att aktivera ett lån.

Utbetalning

Datum för transaktion av pengar till låntagarens konto. Normalt sker utbetalning inom 1-3 dagar från ett låneerbjudande godkänns.

Utebliven betalning

Om du inte har betalat en faktura vid förfallodatumet så leder det till en utebliven betalning.

 

 

Vanliga frågor

Här svarar vi på era vanligaste frågor kring våra lån.

 • Vi erbjuder privatlån, vilket innebär att du kan låna till vad som helst, utan krav på att något behöver pantsättas som säkerhet. Lånet är ett så kallat annuitetslån utan säkerhet och löper med rörlig ränta. En betalplan läggs upp, så att du alltid betalar ett lika stort belopp varje månad, ränta och amortering.

 • Hos oss finns det möjlighet att ansöka om lån mellan 30 000 kronor till 200 000 kronor. Du kan låna till vad du vill, och du kan välja återbetalningstid mellan 2-10 år.

 • För att kunna ansöka om ett privatlån hos oss ska du ha fyllt 18 år och ha en fast inkomst. Du måste också vara folkbokförd i Sverige och inte ha några betalningsanmärkningar eller skulder hos Kronofogden.
 • Ansökan genomför du enkelt här på vår hemsida. I samband med din låneansökan behöver du kunna legitimera dig med mobilt BankID eller BankID på fil. Får du ett låneerbjudande signerar du även det med ditt BankID.

 • Utifrån de uppgifter som du skickar in med din ansökan, samt utifrån den kreditupplysning som görs får du ett individuellt låneerbjudande. Vårt räntespann är mellan: 7,75%-18,95%. Effektiv ränta: 8,19% - 20,88%.

 • En kreditupplysning görs hos Bisnode för att vi ska kunna ge dig det bästa låneerbjudandet och även se till så att vi inte utsätter dig för några onödiga ekonomiska risker.
 • I samband med uppläggningen av lånet tar vi ut en uppläggningsavgift på 350 kronor. Aviseringsavgift förekommer om du väljer att ta emot din betalningsavi på annat sätt än via autogiro. Väljer du att motta din betalningsavi på papper tillkommer en kostnad på 45 kronor. Väljer du e-faktura tillkommer en kostnad på 20 kronor. Ansökan till e-faktura görs via din internetbank. För att slippa onödiga kostnader så rekommenderar vi dig att ansluta till autogiro. Detta gör du enkelt på Mina sidor efter att du har signerat ditt låneerbjudande.

 • Så snart du har skickat in din ansökan så behandlas den av vårt ansökningssystem. Kan vi godkänna det önskade lånet så presenteras ett låneerbjudande. Detta låneerbjudande är aktivt i 30 dagar. Först när du har signerat låneerbjudandet med BankID gör vi en utbetalning till dig. Utbetalning tar vanligtvis 1-3 bankdagar, beroende på mottagande bank. Utbetalning görs endast till det bankkonto som du uppgett i ansökan.

 • I vissa fall behöver vi mer information för att kunna fatta beslut på en låneansökan, då skickar vi ut en inbjudan till inkomstverifiering. Det säkrar även att du får det bästa låneerbjudandet och ser till att du inte utsätts för onödiga ekonomiska risker. Genom Kreditz loggar du enkelt in på din bank (med BankID) för att hämta din ekonomiska information. Det tar mindre än 1 minut och påverkar inte din kreditvärdighet. Inga personuppgifter sparas av Kreditz och all data raderas direkt efter att den har överförts till Wästgöta Finans. Läs mer här!

 • Önskar du mer information kring din ansökan, kan du kontakta oss på kundtjänst via mejl: info@wastgotafinans.se. För att vi ska kunna besvara dina frågor kring din ansökan är det viktigt att du skickar med det referensnummer som din ansökan fick.
 • Inom 14 dagar efter att du har signerat våra lånevillkor har du möjlighet att utnyttja din lagstadgade ångerrätt. För att kunna utnyttja din ångerrätt behöver du inom 14 dagar meddela vår kundtjänst.

 • Nej, det finns inte möjlighet att förhandla sig till en bättre ränta. Utifrån de uppgifter du lämnat i samband med din ansökan och resultatet av kreditupplysningen ger vi dig bästa möjliga individuella ränta.
 • I din betalplan som du ser på Mina sidor kan du se när det är dags att göra din första inbetalning till oss.
 • Din betalningsavi skickas ut i mitten av varje månad. Den aviseras på det sätt som du valt, antingen via autogiro, e-faktura eller pappersfaktura. Saknar vi inbetalning från föregående månad så skickas en påminnelse ut i början av nästkommande månad. Påminnelse skickas alltid ut per post.
 • För mer information kring att förlänga din återbetalningstid ber vi dig att kontakta kundtjänst via mejl: info@wastgotafinans.se. Glöm inte att uppge ditt kontoreferensnummer.