Bostad

Kan man få ROT-avdrag för byte och installering av värmepanna?

Bostad

ROT-avdrag ges för att installera, reparera och byta ut värmepannor, värmepumpar och solvärmesystem. ROT-avdraget ger dig rätt att dra av 30 procent av arbetskostnaden. Max 50 000 kronor per år och ägare får dras av. På Skatteverkets hemsida kan du läsa mer om vilka regler som gäller.

Låna pengar till byte av värmepanna

Om du behöver låna pengar för att finansiera ett byte av värmepanna i din bostad kan vi hjälpa till. Wästgöta Finans erbjuder trygga privatlån utan säkerhet. Läs mer, ansök om lån och få svar redan i dag.

Olika typer av värmepannor

De vanligaste typerna av värmepanna i Sverige i dag är vedeldad värmepanna, pelletseldad värmepanna och elpanna. Det finns också fortfarande en del fastigheter som värms upp med oljepanna och gaspanna, även om de flesta i dag väljer att byta ut sina olje- och gaspannor och mycket få nyinstallationer sker. Orsaken är det ökade oljepriset och inte minst ökad miljömedvetenhet.

En förutsättning för att kunna välja mellan olika värmekällor är att ditt hus har vattenburen värme. Om du har direktverkande el har du tyvärr inga alternativ. Att installera ett vattenburet värmesystem kostar i genomsnitt cirka 40 000 kronor för en normalstor villa. Det vattenburna systemet sparar i sig ingen energi men öppnar upp för att du ska kunna gå över till ett mer ekonomiskt alternativ.

Värmepanna ved

Kostnaden för att installera en vedpanna i ett medelstort hus brukar landa någonstans mellan 70 000–150 000 kronor beroende på dimensioner, varumärke och eventuella tilläggskomponenter. Av den kostnaden är runt 25 000–50 000 kronor arbetskostnad.

Årsförbrukning av ved för att värma upp en normalstor villa beror så klart på hur mycket du behöver elda, men landar på ungefär 4-5 kubikmeter staplad ved (vedträna ligger i prydlig ordning) eller 7-9 kubikmeter stjälpt mått (vedträna ligger huller om buller).

Vedpriset varierar med allt från 350 kronor/kubikmeter till över 1 000 kronor/kubikmeter beroende på om veden är staplad eller stjälpt, träslag och hur mycket ved du köper på en gång. Om du är villig att kapa, klyva och stapla veden själv kan du spara massor av pengar. Har du dessutom tillgång till egen skog kommer du naturligtvis ännu billigare undan.

Fördelar

Ved är ett förnybart bränsle och att elda med ved är både ekonomiskt och miljövänligt om du har rätt utrustning och tillgång till billig el. (Det krävs el för att driva cirkulationspumpen som leder det uppvärmda vattnet till husets radiatorer) Ofta är det det allra billigaste alternativet. Dessutom kan du elda trä som annars inte skulle komma till användning.

Nackdelar

Att elda med ved är tidskrävande och lite av en konst för att det ska bli effektivt och säkert. Om du inte är hemma och kan elda regelbundet blir huset gärna utkylt. Om du eldar på fel sätt eller med fel bränsle kan det orsaka stora utsläpp av hälsoskadliga ämnen såsom dioxider. Vedeldad värmepanna kan vara olämpligt i tätbebyggda områden då den sprider rökgaser.

Värmepanna pellets

Kostnaden för att installera en pelletseldad värmepanna varierar kraftigt beroende på hur automatiserat systemet är och hur stor pannan behöver vara. Ett rimligt pris för en pelletseldad värmepanna och pelletsförråd börjar någonstans runt 55 000 kronor. Till det tillkommer kostnader för skorsten och vattenburet elementsystem.

Kostnaden för en årsförbrukning pellets för en normalstor villa beräknas ligga runt 10 000 kronor men kan variera beroende på tillgången på pellets och ort. Pellets är relativt billigt att införskaffa och du kan få det levererat hem i säckar på lastpallar. Om du har ett relativt stort och väl ventilerat förråd för förvaring kan du få pelletsen levererad med tankbil, vilket är ännu bekvämare.

Om du har en oljepanna i gott skick kan du installera en pelletsbrännare i den befintliga pannan. För högre driftsäkerhet och bekvämlighet är det dock oftast bättre att byta till en värmepanna som är avsedd att eldas med pellets redan från början.

Fördelar

Pellets är, precis som ved, ett förnybart bränsle och ett miljövänligt alternativ för uppvärmning. Pellets – som består av sammanpressat träavfall – tillverkas ofta i Sverige, vilket också är bra ur miljösynpunkt.

Jämfört med ved kräver eldning med pellets mindre arbete. Det är också ett effektivare sätt att värma upp bostaden än vedeldning. Jämfört med olje- eller elpanna kan du ofta halvera din årskostnad om du i stället väljer pellets.

Nackdelar

Att elda med pellets kräver viss skötsel, tillsyn och kunskap. Helautomatiserade system kräver minst passning men är å andra sidan dyrare.

Värmepanna el

Kostnaden för att installera vattenburen el är i regel lägre än för många andra system. En elpanna/elpatron och varmvattenberedare kostar från cirka 35 000 kronor och uppåt. Däremot är kostnaderna för elen som krävs för att driva pannan relativt höga. Elkostnaden per år för en normalstor villa beräknas i nuläget vara cirka 20 000 kronor. Vattenburen el lämpar sig oftast bäst för fritidshus som inte behöver vara uppvärmda året runt.

Fördelar

Vattenburen el är billigare och har bättre verkningsgrad än direktverkande el. Luften blir heller inte lika torr.

Nackdelar

De löpande kostnaderna för vattenburen el blir gärna höga då kostnaden beror på rådande elpris.

Värmepanna olja

Att installera en oljeeldad värmepannan kostar runt 40 000 kronor. En normalstor villa förbrukar ungefär 10 000 kubikmeter olja per år till en kostnad av från cirka 30 000 kronor. Från efterkrigstiden fram till 1980-talet var oljepanna mycket vanligt. I dag ses det som en förlustaffär. Olja är skadligt för miljön och den begränsade tillgången gör att priserna är höga och fluktuerar. Mycket få nya installeringar görs och de som har en oljepanna söker andra lösningar.

Det är relativt lätt att konvertera en oljepanna till ett annat, mer miljövänligt system t.ex. en pelletsbrännare.

Fördelar

Att elda med olja är en väl beprövad, högeffektiv metod som kräver lite underhållsarbete. Det är också enkelt att installera.

Nackdelar

De största nackdelarna med att elda med olja är att det inte är miljövänligt eftersom det bidrar till växthuseffekten och att det är dyrt pga. det höga oljepriset. Just nu klassas oljepanna som det dyraste uppvärmningsalternativet. Oljetanken som krävs för att förvara oljan kräver ganska stort utrymme.

Värmepanna gas

Att installera en gaspanna är relativt billigt och brukar gå på runt 55 000-60 000 kronor. De allra flesta bolag rekommenderar att du väljer en kondenserande gaspanna om du ska installera en ny gaspanna. Då kan du sänka energikostnaden med upp till 25 procent. Priset på naturgas bestämmer hur mycket det kostar att värma upp huset. Priset på naturgas är inte särskilt stabilt och förändras beroende på energimarknaden och det politiska läget.

För att kunna använda naturgas måste du vara ansluten till ett gasnät. Intresseanmälan görs till ditt energibolag som sedan undersöker om det finns rätt förutsättningar där du bor. Den proceduren kan ta lite tid.

Att värma huset med hjälp av naturgas är fortfarande relativt ovanligt i Sverige.

Fördelar

Att värma upp huset med hjälp av en gaspanna är ett miljövänligt alternativ med hög verkningsgrad. Gaspannan kräver i princip inget underhåll.

Nackdelar

Naturgas är ett dyrt, fossilt bränsle. Eftersom du måste vara ansluten till ett gasnät är den geografiska tillgången begränsad.

Vanliga frågor

Här svarar vi på era vanligaste frågor kring våra lån.

 • Vi erbjuder privatlån, vilket innebär att du kan låna till vad som helst, utan krav på att något behöver pantsättas som säkerhet. Lånet är ett så kallat annuitetslån utan säkerhet och löper med rörlig ränta. En betalplan läggs upp, så att du alltid betalar ett lika stort belopp varje månad, ränta och amortering.

 • Hos oss finns det möjlighet att ansöka om lån mellan 30 000 kronor till 200 000 kronor. Du kan låna till vad du vill, och du kan välja återbetalningstid mellan 2-10 år.

 • För att kunna ansöka om ett privatlån hos oss ska du ha fyllt 18 år och ha en fast inkomst. Du måste också vara folkbokförd i Sverige och inte ha några betalningsanmärkningar eller skulder hos Kronofogden.
 • Ansökan genomför du enkelt här på vår hemsida. I samband med din låneansökan behöver du kunna legitimera dig med mobilt BankID eller BankID på fil. Får du ett låneerbjudande signerar du även det med ditt BankID.

 • Utifrån de uppgifter som du skickar in med din ansökan, samt utifrån den kreditupplysning som görs får du ett individuellt låneerbjudande. Vårt räntespann är mellan: 7,75%-18,95%. Effektiv ränta: 8,19% - 20,88%.

 • En kreditupplysning görs hos Bisnode för att vi ska kunna ge dig det bästa låneerbjudandet och även se till så att vi inte utsätter dig för några onödiga ekonomiska risker.
 • I samband med uppläggningen av lånet tar vi ut en uppläggningsavgift på 350 kronor. Aviseringsavgift förekommer om du väljer att ta emot din betalningsavi på annat sätt än via autogiro. Väljer du att motta din betalningsavi på papper tillkommer en kostnad på 45 kronor. Väljer du e-faktura tillkommer en kostnad på 20 kronor. Ansökan till e-faktura görs via din internetbank. För att slippa onödiga kostnader så rekommenderar vi dig att ansluta till autogiro. Detta gör du enkelt på Mina sidor efter att du har signerat ditt låneerbjudande.

 • Så snart du har skickat in din ansökan så behandlas den av vårt ansökningssystem. Kan vi godkänna det önskade lånet så presenteras ett låneerbjudande. Detta låneerbjudande är aktivt i 30 dagar. Först när du har signerat låneerbjudandet med BankID gör vi en utbetalning till dig. Utbetalning tar vanligtvis 1-3 bankdagar, beroende på mottagande bank. Utbetalning görs endast till det bankkonto som du uppgett i ansökan.

 • I vissa fall behöver vi mer information för att kunna fatta beslut på en låneansökan, då skickar vi ut en inbjudan till inkomstverifiering. Det säkrar även att du får det bästa låneerbjudandet och ser till att du inte utsätts för onödiga ekonomiska risker. Genom Kreditz loggar du enkelt in på din bank (med BankID) för att hämta din ekonomiska information. Det tar mindre än 1 minut och påverkar inte din kreditvärdighet. Inga personuppgifter sparas av Kreditz och all data raderas direkt efter att den har överförts till Wästgöta Finans. Läs mer här!

 • Önskar du mer information kring din ansökan, kan du kontakta oss på kundtjänst via mejl: info@wastgotafinans.se. För att vi ska kunna besvara dina frågor kring din ansökan är det viktigt att du skickar med det referensnummer som din ansökan fick.
 • Inom 14 dagar efter att du har signerat våra lånevillkor har du möjlighet att utnyttja din lagstadgade ångerrätt. För att kunna utnyttja din ångerrätt behöver du inom 14 dagar meddela vår kundtjänst.

 • Nej, det finns inte möjlighet att förhandla sig till en bättre ränta. Utifrån de uppgifter du lämnat i samband med din ansökan och resultatet av kreditupplysningen ger vi dig bästa möjliga individuella ränta.
 • I din betalplan som du ser på Mina sidor kan du se när det är dags att göra din första inbetalning till oss.
 • Din betalningsavi skickas ut i mitten av varje månad. Den aviseras på det sätt som du valt, antingen via autogiro, e-faktura eller pappersfaktura. Saknar vi inbetalning från föregående månad så skickas en påminnelse ut i början av nästkommande månad. Påminnelse skickas alltid ut per post.
 • För mer information kring att förlänga din återbetalningstid ber vi dig att kontakta kundtjänst via mejl: info@wastgotafinans.se. Glöm inte att uppge ditt kontoreferensnummer.